TỈNH NGHỆ AN - THỐNG KÊ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
       
Trang 1 trong số 30 (2951 đơn vị)
< Prev
1
2
3
4
5
6
7
28
29
30
Next >
STT
Tên đơn vị
Văn bản đến
Văn bản đi
Tổng cộng
1Mặt trận tổ quốc phường Cửa Nam - Thành phố Vinh67922701
2Mặt trận tổ quốc phường Đội Cung - Thành phố Vinh6094613
3Mặt trận tổ quốc Phường Đông Vĩnh - Thành phố Vinh5127519
4Mặt trận tổ quốc Phường Hà Huy Tập - Thành phố Vinh5331534
5Mặt trận tổ quốc Phường Hồng Sơn - Thành phố Vinh46926495
6Mặt trận tổ quốc Phường Hưng Bình - Thành phố Vinh6426648
7Mặt trận tổ quốc Phường Hưng Dũng - Thành phố Vinh97614990
8Mặt trận tổ quốc Phường Hưng Phúc - Thành phố Vinh86826894
9Mặt trận tổ quốc Phường Lê Lợi - Thành phố Vinh43410444
10Mặt trận tổ quốc Phường Lê Mao - Thành phố Vinh4322434
11Mặt trận tổ quốc Phường Quán Bàu - Thành phố Vinh489131620
12Mặt trận tổ quốc Phường Quang Trung - Thành phố Vinh47697573
13Mặt trận tổ quốc phường Vinh Tân - Thành phố Vinh1761101771
14Mặt trận tổ quốc Phường Bến Thủy - Thành phố Vinh47420494
15Mặt trận tổ quốc Phường Trung Đô - Thành phố Vinh4864490
16Mặt trận tổ quốc Phường Trường Thi - Thành phố Vinh4663469
17Mặt trận tổ quốc xã Nghi Đức - Thành phố Vinh52111532
18Trường Mầm non Bình Minh - huyện Diễn Châu69069
19Chi cục Thống kê huyện Tương Dương3471103481
20Tòa án Nhân dân Thành phố Vinh4780478
21Tòa án Hoàng Mai34192903709
22Tòa án Nhân dân Thị xã Thái Hòa - tỉnh Nghệ An8190819
23Tòa án Nhân dân huyện Con Cuông347503475
24Tòa án nhân dân huyện Diễn Châu55257
25Tòa án Nhân dân huyện Đô Lương568795696
26Tòa án huyện Nghĩa Đàn197601976
27Tòa án Nhân dân huyện Quỳ Châu43346
28Tòa án Nhân dân huyện Quỳ Hợp - tỉnh Nghệ An1948181966
29Tòa án Nhân dân huyện Tân Kỳ118401184
30Tòa án Nhân dân huyện Thanh Chương20641962260
31Tòa án nhân dân huyện Tương Dương385303853
32Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Con Cuông348303483
33Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Diễn Châu65166
34Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đô Lương570515706
35Viện Kiểm sát Hoàng Mai405614057
36Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Kỳ Sơn - tỉnh Nghệ An205602056
37Viện kiểm sát huyện Nghĩa Đàn465504655
38Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Nghi Lộc - tỉnh Nghệ An102401024
39Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Quỳ Châu121501215
40Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Quỳ Hợp - tỉnh Nghệ An2211372248
41Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thanh Chương1762121774
42Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tương Dương350503505
43Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Vinh1790179
44Công an huyện Con Cuông - tỉnh Nghệ An5359335392
45Công an huyện Diễn Châu75477118258
46Công an huyện Đô Lương11844911853
47Công an huyện Kỳ Sơn - tỉnh Nghệ An865438657
48Công an huyện Nam Đàn12730212732
49Công an huyện Nghi Lộc - tỉnh Nghệ An100701007
50Công an huyện Nghĩa Đàn733107331
51Hội nông dân huyện Quỳ Châu239302393
52Công an huyện Tân Kỳ510605106
53Công an huyện Tương Dương1029210510397
54Công an huyện Yên Thành58058
55Công an thị xã Hoàng Mai863948643
56Công an Thành phố Vinh123701237
57Công an Thị xã Cửa Lò247802478
58Cục Quản lý thị trường Nghệ An9993176711760
59Đội Quản Lý Thị Trường số 1351503515
60Đội Quản Lý Thị Trường số 2332203322
61Đội Quản Lý Thị Trường số 3341903419
62Đội Quản Lý Thị Trường số 4340203402
63Đội Quản Lý Thị Trường số 5339703397
64Đội Quản Lý Thị Trường số 6327803278
65Đội Quản Lý Thị Trường số 7345503455
66Đội Quản Lý Thị Trường số 8339503395
67Đội Quản Lý Thị Trường số 9335903359
68Đội Quản Lý Thị Trường số 10343403434
69Đội Quản Lý Thị Trường số 11324303243
70Trường Đại học Vinh4594139
71Cục Thống kê tỉnh Nghệ An685311878040
72Chi cục Thống Kê Thị xã Cửa Lò268422686
73Chi cục Thống kê huyện Kỳ Sơn2863432906
74Chi Cục Thống kê Huyện Con Cuông - tỉnh Nghệ An358703587
75Chi Cục Thống kê Huyện Đô Lương807188079
76Chi cục Thống kê huyện Thanh Chương2304672371
77Chi Cục Thống Kê Huyện Nghi Lộc3614373651
78Chi cục Thống Kê Nam Đàn757207572
79Chi cục Thống Kê Hoàng Mai682306823
80Chi cục Thống kê Thành phố Vinh68823711
81Ban Chỉ huy Quân sự huyện Con Cuông30852623347
82Ban Chỉ huy Quân sự huyện Diễn Châu497614977
83Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đô Lương36989134611
84Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Sơn - tỉnh Nghệ An538815389
85Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Đàn10301010301
86Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Lộc - tỉnh Nghệ An2880288
87Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghĩa Đàn9950995
88Ban chỉ huy quân sự huyện Quỳ Châu262632629
89Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳ Hợp - tỉnh Nghệ An4904644968
90Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thanh Chương37345154249
91Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tương Dương73459628307
92Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Thành9310931
93Ban Chỉ huy Quân sự Thị xã Cửa Lò120111202
94Ban chỉ huy Quân sự Hoàng Mai457634579
95Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố Vinh205802058
96Kho bạc Nhà nước huyện Con Cuông31351723307
97Kho bạc nhà nước huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An44081294537
98Kho bạc Nhà nước huyện Đô Lương4881214902
99Kho bạc nhà nước huyện Kỳ Sơn - tỉnh Nghệ An9090909
100Kho bạc Nhà nước Nam Đàn981709817
0 22962.0564399.33327361.389
Trang 1 trong số 30 (2951 đơn vị)
< Prev
1
2
3
4
5
6
7
28
29
30
Next >