TỈNH NGHỆ AN - THỐNG KÊ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
       
Trang 1 trong số 12 (1176 đơn vị)
< Prev
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
Next >
STT
Tên đơn vị
Văn bản đến
Văn bản đi
Tổng cộng
1Nhà xuất bản Nghệ An84488
2Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An345141486
3Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An213
4Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Việt Đức16016
5Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Thương mại Nghệ An10010
6Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An7078833088103876
7Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An18419412782
8Nhà khách Nghệ An415
9UBND huyện Anh Sơn98781105020928
10UBND Thị trấn Anh Sơn Huyện Anh Sơn3419153434
11UBND xã Bình Sơn Huyện Anh Sơn3150783228
12UBND xã Cao Sơn Huyện Anh Sơn3241503291
13UBND xã Cẩm Sơn Huyện Anh Sơn3271203291
14UBND xã Đỉnh Sơn Huyện Anh Sơn3359193378
15UBND xã Đức Sơn Huyện Anh Sơn3192463238
16UBND xã Hoa Sơn Huyện Anh Sơn3396223418
17UBND xã Hội Sơn Huyện Anh Sơn3229143243
18UBND xã Hùng Sơn Huyện Anh Sơn3214113225
19UBND xã Khai Sơn Huyện Anh Sơn325253257
20UBND xã Lạng Sơn Huyện Anh Sơn32911063397
21UBND xã Lĩnh Sơn Huyện Anh Sơn3341323373
22UBND xã Long Sơn Huyện Anh Sơn3346103356
23UBND xã Phúc Sơn Huyện Anh Sơn3579513630
24UBND xã Tam Sơn Huyện Anh Sơn321793226
25UBND xã Tào Sơn Huyện Anh Sơn3127243151
26UBND xã Tường Sơn Huyện Anh Sơn3442373479
27UBND xã Thạch Sơn Huyện Anh Sơn317753182
28UBND xã Thành Sơn Huyện Anh Sơn3214993313
29UBND xã Thọ Sơn Huyện Anh Sơn318853193
30UBND xã Vĩnh Sơn Huyện Anh Sơn3114103124
31Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện Anh Sơn639636399
32Phòng Dân tộc Huyện Anh Sơn321043214
33Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Anh Sơn423414235
34Phòng Nông nghiệp và PTNT Huyện Anh Sơn5004115015
35Phòng Nội vụ Huyện Anh Sơn6015206035
36Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Anh Sơn4563214584
37Phòng Tài chính và Kế hoạch Huyện Anh Sơn843098439
38Phòng Tài nguyên môi trường Huyện Anh Sơn74871317618
39Phòng Tư pháp Huyện Anh Sơn335773364
40Phòng Thanh tra Huyện Anh Sơn388163887
41Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện Anh Sơn4195484243
42Phòng Y tế Huyện Anh Sơn330803308
43Ban Quản lý dự án Huyện Anh Sơn405404054
44Văn phòng Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất Huyện Anh Sơn543315434
45Chi cục thống kê Huyện Anh Sơn281132814
46Đài truyền hình huyện Anh Sơn2908132921
47Trung tâm văn hóa huyện Anh Sơn2857152872
48Trung tâm GDNN-GDTX Huyện Anh Sơn4250425
49UBND huyện Con Cuông833014429772
50UBND Thị trấn Con Cuông104111042
51UBND Xã Bình Chuẩn Huyện Con Cuông9972999
52UBND Xã Bồng Khê Huyện Con Cuông105121053
53UBND Xã Cam Lâm Huyện Con Cuông101601016
54UBND Xã Châu Khê Huyện Con Cuông107231075
55UBND Xã Chi Khê Huyện Con Cuông106931072
56UBND Xã Đôn Phục Huyện Con Cuông101191020
57UBND Xã Lạng Khê Huyện Con Cuông102791036
58UBND Xã Lục Dạ Huyện Con Cuông9951996
59UBND Xã Mậu Đức Huyện Con Cuông8631864
60UBND Xã Môn Sơn Huyện Con Cuông109701097
61UBND Xã Thạch Ngàn Huyện Con Cuông101521017
62UBND Xã Yên Khê Huyện Con Cuông101001010
63Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện Con Cuông290202902
64Phòng Dân tộc Huyện Con Cuông140401404
65Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Con Cuông162601626
66Phòng Nông nghiệp và PTNT Huyện Con Cuông270622708
67Phòng Nội vụ Huyện Con Cuông199441998
68Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Huyện Con Cuông187941883
69Phòng Tài chính Kế Hoạch Huyện Con Cuông331403314
70Phòng Tài nguyên Môi trường Huyện Con Cuông226212263
71Phòng Tư pháp Huyện Con Cuông128111282
72Phòng Thanh tra Huyện Con Cuông121001210
73Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện Con Cuông213632139
74Phòng Y tế Huyện Con Cuông150931512
75Đài Truyền thành Truyền hình Huyện Con Cuông9612963
76Trung tâm Văn hóa-Thông tin Nghi Lộc4500450
77UBND Huyện Diễn Châu9055425313308
78Phòng Tài chính Kế hoạch Huyện Diễn Châu503410026036
79Phòng Nội vụ Huyện Diễn Châu23554962851
80Phòng Nông nghiệp & PTNT Huyện Diễn Châu29386833621
81Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Diễn Châu18283842212
82Phòng Tài nguyên & Môi trường Huyện Diễn Châu390429776881
83Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện Diễn Châu39024114313
84Phòng Tư pháp Huyện Diễn Châu12514171668
85Phòng Thanh tra Huyện Diễn Châu1795381833
86Phòng Y tế Huyện Diễn Châu1282521334
87Phòng Giáo dục Huyện Diễn Châu20936582751
88Phòng Văn hóa - Thông tin Huyện Diễn Châu20162152231
89Văn phòng Đăng Ký QSD Đất Huyện Diễn Châu313463140
90Ban Quản lý Dự án Huyện Diễn Châu10341751209
91UBND Thị trấn Diễn Châu153231535
92UBND xã Diễn Cát huyện Diễn Châu1538101548
93UBND xã Diễn Vạn huyện Diễn Châu161081618
94UBND xã Diễn Yên huyện Diễn Châu1745141759
95UBND xã Diễn An huyện Diễn Châu170701707
96UBND xã Diễn Bích huyện Diễn Châu1652271679
97UBND xã Diễn Bình huyện Diễn Châu151501515
98UBND xã Diễn Đoài huyện Diễn Châu1587231610
99UBND xã Diễn Đồng huyện Diễn Châu1665171682
100UBND xã Diễn Hải huyện Diễn Châu166001660
0 2365.074364.8302729.904
Trang 1 trong số 12 (1176 đơn vị)
< Prev
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
Next >