TỈNH NGHỆ AN - THỐNG KÊ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
       
Trang 1 trong số 12 (1179 đơn vị)
< Prev
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
Next >
STT
Tên đơn vị
Văn bản đến
Văn bản đi
Tổng cộng
1Nhà xuất bản Nghệ An1434147
2Trường Đại học Y Khoa Vinh1370137
3Trường Đại học Kinh tế Nghệ An3473350
4Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An510194704
5Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An314
6Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Việt Đức16016
7Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Thương mại Nghệ An10010
8Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An7075135584106335
9Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An22099873196
10Nhà khách Nghệ An819
11UBND huyện Anh Sơn109911195722948
12UBND Thị trấn Anh Sơn Huyện Anh Sơn3697153712
13UBND xã Bình Sơn Huyện Anh Sơn3388953483
14UBND xã Cao Sơn Huyện Anh Sơn3481533534
15UBND xã Cẩm Sơn Huyện Anh Sơn3541203561
16UBND xã Đỉnh Sơn Huyện Anh Sơn3634193653
17UBND xã Đức Sơn Huyện Anh Sơn3440603500
18UBND xã Hoa Sơn Huyện Anh Sơn3665263691
19UBND xã Hội Sơn Huyện Anh Sơn3447143461
20UBND xã Hùng Sơn Huyện Anh Sơn3473113484
21UBND xã Khai Sơn Huyện Anh Sơn351353518
22UBND xã Lạng Sơn Huyện Anh Sơn35351333668
23UBND xã Lĩnh Sơn Huyện Anh Sơn3598403638
24UBND xã Long Sơn Huyện Anh Sơn3606103616
25UBND xã Phúc Sơn Huyện Anh Sơn3856523908
26UBND xã Tam Sơn Huyện Anh Sơn3465103475
27UBND xã Tào Sơn Huyện Anh Sơn3366303396
28UBND xã Tường Sơn Huyện Anh Sơn3713373750
29UBND xã Thạch Sơn Huyện Anh Sơn342753432
30UBND xã Thành Sơn Huyện Anh Sơn34691443613
31UBND xã Thọ Sơn Huyện Anh Sơn343453439
32UBND xã Vĩnh Sơn Huyện Anh Sơn3354103364
33Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện Anh Sơn687736880
34Phòng Dân tộc Huyện Anh Sơn345743461
35Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Anh Sơn459514596
36Phòng Nông nghiệp và PTNT Huyện Anh Sơn5424145438
37Phòng Nội vụ Huyện Anh Sơn6635206655
38Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Anh Sơn4920224942
39Phòng Tài chính và Kế hoạch Huyện Anh Sơn9086129098
40Phòng Tài nguyên môi trường Huyện Anh Sơn81931318324
41Phòng Tư pháp Huyện Anh Sơn363283640
42Phòng Thanh tra Huyện Anh Sơn421374220
43Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện Anh Sơn4561574618
44Phòng Y tế Huyện Anh Sơn360403604
45Ban Quản lý dự án Huyện Anh Sơn431604316
46Văn phòng Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất Huyện Anh Sơn589715898
47Chi cục thống kê Huyện Anh Sơn301133014
48Đài truyền hình huyện Anh Sơn3109143123
49Trung tâm văn hóa huyện Anh Sơn3039153054
50Trung tâm GDNN-GDTX Huyện Anh Sơn5760576
51UBND huyện Con Cuông9209165810867
52UBND Thị trấn Con Cuông138011381
53UBND Xã Bình Chuẩn Huyện Con Cuông133921341
54UBND Xã Bồng Khê Huyện Con Cuông1403171420
55UBND Xã Cam Lâm Huyện Con Cuông1359121371
56UBND Xã Châu Khê Huyện Con Cuông141531418
57UBND Xã Chi Khê Huyện Con Cuông1419151434
58UBND Xã Đôn Phục Huyện Con Cuông133791346
59UBND Xã Lạng Khê Huyện Con Cuông1362231385
60UBND Xã Lục Dạ Huyện Con Cuông133411335
61UBND Xã Mậu Đức Huyện Con Cuông120311204
62UBND Xã Môn Sơn Huyện Con Cuông144501445
63UBND Xã Thạch Ngàn Huyện Con Cuông136021362
64UBND Xã Yên Khê Huyện Con Cuông1352331385
65Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện Con Cuông335903359
66Phòng Dân tộc Huyện Con Cuông174101741
67Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Con Cuông200002000
68Phòng Nông nghiệp và PTNT Huyện Con Cuông317023172
69Phòng Nội vụ Huyện Con Cuông243242436
70Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Huyện Con Cuông228342287
71Phòng Tài chính Kế Hoạch Huyện Con Cuông382903829
72Phòng Tài nguyên Môi trường Huyện Con Cuông267712678
73Phòng Tư pháp Huyện Con Cuông163511636
74Phòng Thanh tra Huyện Con Cuông156101561
75Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện Con Cuông254232545
76Phòng Y tế Huyện Con Cuông188831891
77Đài Truyền thành Truyền hình Huyện Con Cuông128721289
78Trung tâm Văn hóa-Thông tin Nghi Lộc5370537
79UBND Huyện Diễn Châu10149460014749
80Phòng Tài chính Kế hoạch Huyện Diễn Châu562311036726
81Phòng Nội vụ Huyện Diễn Châu27285773305
82Phòng Nông nghiệp & PTNT Huyện Diễn Châu33627464108
83Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Diễn Châu21114242535
84Phòng Tài nguyên & Môi trường Huyện Diễn Châu445332177670
85Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện Diễn Châu44204494869
86Phòng Tư pháp Huyện Diễn Châu14774851962
87Phòng Thanh tra Huyện Diễn Châu2041402081
88Phòng Y tế Huyện Diễn Châu1509621571
89Phòng Giáo dục Huyện Diễn Châu23697083077
90Phòng Văn hóa - Thông tin Huyện Diễn Châu23092672576
91Văn phòng Đăng Ký QSD Đất Huyện Diễn Châu3536183554
92Ban Quản lý Dự án Huyện Diễn Châu12061811387
93UBND Thị trấn Diễn Châu175931762
94UBND xã Diễn Cát huyện Diễn Châu1760201780
95UBND xã Diễn Vạn huyện Diễn Châu1848111859
96UBND xã Diễn Yên huyện Diễn Châu2001182019
97UBND xã Diễn An huyện Diễn Châu194601946
98UBND xã Diễn Bích huyện Diễn Châu1892751967
99UBND xã Diễn Bình huyện Diễn Châu173901739
100UBND xã Diễn Đoài huyện Diễn Châu1827271854
0 2659.477414.0163073.493
Trang 1 trong số 12 (1179 đơn vị)
< Prev
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
Next >